tuổi trẻ 24h Bạn mong muốn trở thành cộng tác viên của Báo Tuổi Trẻ Việt Nam (tuoitre24h.vn) - Vui lòng liên hệ: 0968 929 015

Phân biệt, cách dùng how much, how many

#1

on 14.05.18 16:07

tienathena

tienathena

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
I. Ngữ pháp MUCH và MANY
1. Cách dùng MUCH và MANY:
Trong tiếng Anh, MUCH và MANY có cách dùng khác biệt rõ ràng:
• Many (nhiều): được dùng trước danh từ đếm được.
• Much (nhiều): được dùng trước danh từ không đếm được.
Ví dụ: He has many friends. ( Anh ấy có nhiều người bạn )
We don’t have  much money. ( Chúng tôi không có nhiều tiền )
2.  Phân biệt MUCH và MANY:
MANY thường được thay thế bằng: lot/ lots of (+ danh từ) hoặc bằng a lot /lot (+ đại từ)
MUCH thường được thay bằng a great/ good deal of (+ danh từ) hoặc a great/ good deal (+đại từ)
Ví dụ: He spent a lot/ lots of money on his car.
Ngữ pháp của MUCH và MANY không quá khó phải không các bạn? Ngoài ra, trong tổng quan ngữ pháp TOEIC, cách dùng của How much và How many cũng là phần khiến nhiều bạn bối rối mỗi khi gặp phải. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé !
II. Cách dùng How much và How many:
1. Cách dùng How much:
“How much” được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ không đếm được hoặc hỏi về giá cả.
How much dùng cho câu hỏi về số lượng của danh từ không đếm được 
Cấu trúc câu hỏi:
How much + Danh từ không đếm được + is there? (Có bao nhiêu….?)
Hoặc: How much + Danh từ không đếm được + do/does + S + have ?
Ví dụ:
How much beer is left? (Có bao nhiêu bia còn lại?)
How much juice do you drink every day ? (Bạn uống bao nhiêu nước hoa quả mỗi ngày?)
Cấu trúc câu trả lời: 
There is…
Some…
How much còn được dùng khi hỏi về giá của đối tượng:
Cấu trúc câu hỏi: How much + do/does + S + cost ? ( Giá bao nhiêu…?)
Ví dụ: How much does the pen cost? (Cái bút giá bao nhiêu?)
2. Cách dùng How many:
How many được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được.
Câu hỏi How many:
Cấu trúc: How many + Danh từ số nhiều + are there? (Có bao nhiêu…?)
How many + Danh từ số nhiều + do/does + S + have ?
Ví dụ: How many people are there in your team? (Có bao nhiêu người trong nhóm của bạn?)
Câu trả lời How many:
–  Nếu có 1, trả lời: There is one.
–  Nếu có nhiều, trả lời: There are + số lượng.
Ví dụ: – How many tables are there in the kitchen room? (Có bao nhiêu cái bàn trong phòng bếp?)
There is one. ( Chỉ có 1 cái )
– How many stools are there in the kitchen room? (Có bao nhiêu cái ghế đẩu trong phòng bếp?)
There are six. ( Có 6 cái ).

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết