Trong tình yêu, thời điểm khiến người ta sợ nhất đó là lúc nói lời tạm biệt.