Được biết, Gloria - con bò cái sống tại một trang trại ở Devon, Anh Quốc này hiện đang là đại sứ của tổ chức từ thiện Send a Cow.