Từ nỗi sợ hãi phải sống trong một ngôi nhà bốn bức tường, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, người đàn ông Trung Quốc đã chế tạo cho mình một “ngôi nhà” di động trên lưng độc đáo.