Ngủ gục trên bàn cũng là lý do gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tim mạch đó!