Thậm chí bạn còn chưa khởi động buổi sáng của mình và có lẽ bạn đã tự mình thiết lập sẵn một ngày buồn chán. Bạn mắc phải bao nhiêu sai lầm phổ biến về sức khỏe dưới đây?