Hôm nay là ngày j mà đen thế k bít ... từ sáng tới giờ gặp toàn điều k ra j, thất thoái tài chính, khủng hoảng tinh thần ... chắc chết quá ... huhu