Anh bắt em phải học hỏi kiến thức về "chuyện ấy" để có kinh nghiệm sau này còn sinh con.