Bán hàng ca sáng từ 6:00 đến 12:00. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực bán hàng. Yêu cầu nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ.