Chiếc mạng nhện khổng lồ được kết từ dây thừng và mắc ở một hẻm núi cao khoảng 130m, rộng 250m.