Bật nắp quan tài, các nhà khảo cổ vô cùng bất ngờ vì bên trong là một cậu bé Ai Cập khoảng 14 tuổi có niên đại khoảng 2.500 năm.