Với tư thế đứng bằng hai chân sau và chạm cặp chân trước vào nhau, hai con sư tử cái di chuyển nhịp nhàng như đang nhảy điệu waltz trên đồng cỏ tại Kenya.