Ngày 17/11/1997, ông bà Kenny và Bobbi McCaughey bang Iowa, Mỹ sinh liền một lúc 4 bé trai và 3 bé gái sau một thời gian dùng thuốc kích thích đẻ.