Mấy năm dùi mới có cơ hội trở lại Thái Bình, Thái bình vui nhưng hơi lạnh ...  ;)