Tình hình là máy tính của mình khi khởi động win thì chỉ đến màn hình khởi động là bi treo, vào win mini cũng như vậy luôn. nhưng vào bios và chia ổ đĩa thì hoàn toàn bình thường.