Xin chào mọi người. Em là mem của Teenvi từ khá lâu đến giờ em mới có vần đề cần Teenvi tư vấn chia sẻ giúp.