Theo mình bạn cứ bỏ bạn ấy đi. Đời còn dài con gái còn nhiều. Theo như tớ thấy gia đình bạn gái bạn và cô ấy chỉ lo cho bản thân cô ấy. Nhà bạn chưa có điều kiên, bố mẹ bạn còn đang khổ, bạn lo nhiều về chuyện này làm gì?