Chào mọi người, em hiện tại đang học và sinh sống ở Sài Gòn nhưng em lại mong muốn mình được đi xa và tự lập nên em dự định thi vào đại học Đà Lạt.