Em đang rất khó nghĩ, vì em vừa tỏ tình với cô bạn thân và bị từ chối. Nói chỉ coi em là bạn rồi tránh mặt em. Em không muốn chúng em trở thành người xa lạ.