Gần đây cứ phải buồn vì chuyện bạn bè nên muốn tâm sự với mọi người một tí, hy vọng sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn chút.