Chào mọi người. Hiên nay tâm trạng e k được ổn định và có phần tiêu cực. E k biết mình k nên sắp xếp câu chữ làm s bây giờ vừa mới 15p trước. E biết mình có thai... E còn k biết nó là con ai?