Mọi người giúp mình với, chả là mình với ny yêu nhau cũng được một thời gian, cả mình với người yêu cũng đã định hướng xác định.