"Chỉ cần đi bộ 1 tiếng mỗi tuần cũng đủ để bảo vệ bạn khỏi bệnh tật. Khi phụ nữ càng cố gắng luyện tập thì nguy cơ bệnh tật sẽ càng giảm xuống", TS Kathleen Y. Wolin, ĐH Y Washington và các cộng sự nhấn mạnh.