Mình xin giới thiệu minh 24 tuôi đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty do công việc hay giao tiếp nên mình hơi nhạy cảm trong tình cảm.