Tại em nhập sai đó, anh đăng ký được, thông tin nhập vào vào sao cho cái viền ô trống chuyển sang màu xanh lam mới được