Tình hình là e có quen một e, cũng gọi là có đi chơi nhưng mà tính e trước nay là cứ hễ gặp gái là đíu biết nói j cho nó vui. Nói chuyện cụt thế thành ra là vô duyên.