Mình chơi với đứa con gái nào chỉ cần thân thân 1 chút là muốn nó là của mình, có thể là chơi với 4 đứa cùng lúc thì đều thích cả 4 không muốn mất đứa nào.