Em và gấu yêu nhau được hai tháng rồi, gấu ngoan, hiền lành lắm, trước đây em có tán gấu nhưng đều thất bại thất bại rất nhiều là đằng khác, thấm thoắt thời gian trôi nhanh cũng được một năm em cũng trãi qua hai cuộc tình rồi cũng chính là kẻ thất bại.