Diến đàn Miss.edu.vn có Pr 4, mới được building lại nên nhìn còn khá mới mẻ. Tuy nhiên diễn đàn seo chất lượng này rất có triển vọng và sẽ rất chất lượng nhờ các chỉ số đã có sẵn từ trước.