Thỉnh thoải lại post 1 tấm hình để anh chị em Teenvi đỡ quên, giới thiệu thêm: đứa trái  là Thảo 92 bằng tuổi, bên phải là chị họ tên Hạnh sn 90, cả 2 cùng làm chung công ty với mình