Các thành viên teenvi thân mến!!!! Hiện nay ngân hàng máu của bệnh viện Huyết Học truyền máu Trung ương đang thiếu nặng nề và không thể đủ số lượng để đáp ứng công tác chữa bệnh cho các bệnh nhân!