Mini golf Mi Play là một mô hình thu nhỏ của đường golf 18 lỗ chuyên nghiệp, thích hợp cho nhóm bạn 3,4 người hoặc gia đình nhỏ. Mục tiêu của mini golf là vượt qua các chương ngại vật trên đường đánh và vào lỗ với số lần đánh ít nhất.