Người xưa thường nói ẩm thực là cái nôi đặc trưng văn hóa của mỗi vùng, miền,…Đúng vậy điều kiện sống của con người Hà Nội cũng sẽ chi phối văn hóa ẩm thực nơi đây.