Mình mới nghỉ việc, được 1 ông anh chơi khá thân giới thiệu cho 1 suất làm nhân viên thu hồi nợ của SHB.