Dường như sự gần gũi giữa bố mẹ và con cái lại tỷ lệ nghịch với sự lớn lên của chúng ta. Càng lớn ta càng thấy mình ít gần gũi với bố mẹ hơn...