Loading...

Quảng cáo, giới thiệu dịch vụ: Xây dựng hàm để tạo Webservice trong android cơ bản

#1

on 09.06.16 17:27

avatar

thamkk0212

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Dựng Webservice
để cung cấp những hàm lấy dữ liệu , anh chị hãy bấm chuột phải vào Project/ chọn
Add new Item để xuất hiện màn hình thế này.


Chia
sẻ học android >>>> học lập trình android ở đâu hà
nội
Với hình ảnh trên các anh chọn
Web Service , đặt tên cho nó ( mywebservice ) tiếp tục chọn nút Add.


Lúc chọn nút Add , default mọi người có thông tin của web service như này:


Các
bạn tiến hành thêm một số hàm để thực thi cho bài tập học android này như sau:

1-
Hàm đếm xem có bao lăm danh mục trong bảng catalog

2-
Hàm trả về danh sách Catalog

3-
Hàm trả về thông tin của 1 Catalog theo Id

4-
Hàm trả về danh sách Product

5-
Hàm trả về danh sách Product theo Catalog Id

6-
Hàm trả về thông tin của một Product theo Id

7-
Hàm xóa Catalog theo ID

8-
Hàm xóa Product theo ID.

9-
Xuất tổng tiền tài các mặt hàng

Các
bạn chú ý đoạn code ở trên mình gán =null nhiều chỗ lý do để xử lí việc Loop
trong thao tác Webservice , nếu có sự loop ( hay đệ quy ) thì nó không chấp
nhận. Ví như viết bằng Winform hay Webform thông thường thì không sao.


Các
bạn tiến hành kiểm tra webservice trên máy cục bộ như sau ( nhấn F5 để
chạy ):

Đến
đó ta sẽ thấy các hàm được hiển thị ra ở đây. Để test thì bạn chỉ cần bấm vào
hàm rồi chọn Invoke là OK. Tui ví dụ chọn hàm CountCatalog và getListCatalog ,
getListProductByCatalogId


mục
đích của chúng ta là kết nối từ lap trinh android tới Webservice này để tương tác. Các
bạn có khả năng cấu hình IIS để chạy trên máy cục bộ , nhưng ở đây TUI
muốn chỉ dẫn các bạn đưa nó lên Internet ( trang Somee ) để demo thực tiễn , lý
do thực tiễn là nó nằm trên internet. Android chỉ là Client.
#2

on 10.03.17 22:31

avatar

uknown6

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...