Loading...

Định cư Mỹ bằng con đường đầu tư EB-5: Nước cờ đầu tư thông minh và dài hạn.

#1

on 30.03.17 12:11

avatar

huuthuan1991

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Mt nước M năng đng vi kinh tế phát trin, phúc li xã hi tt và h thng giáo dc hin đi, cơ hi đu tư m rng… luôn là đim đến hp dn vi nhiu người dân nhp cư trên Thế gii, đc bit là Vit Nam. Nhng năm gn đây, vic đnh cư M theo din đu tư EB-5 đã m ra con đường mi cho các nhà đu tư và gia đình người Vit mt cơ hi phát trin kinh doanh và sinh sng trên tm quc tế. Vì thế, không sai khi nói rng đnh cư  M bng con đường đu tư EB-5 được xem là mt nước c đu tư thông minh và dài hn.
Đnh cư M theo din đu tư EB-5: Cơ hi thi toàn cu hoá
Chương trình đu tư đnh cư M EB-5: Đu tư 500.000 USD trong vòng 5 năm được hoàn li dành cho các nhà đu tư có kh năng tài chính trên 1 triu USD, c gia đình nhà đu tư được cp th xanh M sau 1,5 đến 2 năm. Nhn đnh v xu hướng nhp cư M theo chương trình đu tư EB-5, mi đây, ti hi ngh ln nht thế gii v EB-5 ti Las Vegas Hoa Kỳ, các chuyên gia đã ch ra nhng cơ hi ln ca các nhà đu tư vào chương trình này trong sut nhng năm qua.
Theo đó, khi tham gia vào chương trình EB-5, nhà đu tư cùng gia đình s được nhn th xanh và hưởng đy đ quyn li ca mt thường trú nhân Hoa Kỳ, c th: có song song hai quc tch, được sng và làm vic  mt đt nước văn minh, phúc li tt nht thế gii, được m rng phát trin kinh doanh tm quc tế. Quan trng hơn, con cái các nhà đu tư, nhng tài sn quý giá nht ca các ông b bà m s được hưởng nn giáo dc hin đi, cht lượng, được min phí hc tp t mu giáo đến hết trung hc ph thông ti các trường công lp ti M, mc hc phí đi hc, cao hc rt thp. So ra vi chi phí du hc thì vic đu tư đnh cư EB-5 có chi phí thp hơn nhiu vi nhng li ích to ln.
Do đó thy rõ, con đường đnh cư nước M thông qua chương trình EB-5 không phi là vic đu tư kiếm li nhun, mà là đu tư dài hn, có chiu sâu, là mt bước “đi tt đón đu” giúp nhà đu tư thêm “thun bum xuôi gió“ đ con cái và thế h sau ca mình được chm vào nhng ước mơ và con đường tương lai tươi sáng.
Đu tư đnh cư M EB-5: Điu nên cn trng
Đ có visa M EB-5 thành công, các nhà đu tư cũng cn lưu ý, cơ hi nào cũng s phi đi kèm cùng th thách. Và trong trường hp đnh cư bng con đường đu tư EB-5, các nhà đu tư phi luôn cn trng, chn cho mình nhà tư vn đnh cư có kinh nghim, có kh năng và có cht lượng cao đ h sơ được chp thun thành công, và đc bit, tìm d án đu tư kh quan, minh bch, kh thi v tiến đ và được hoàn vn nhanh chóng.
Vi kinh nghim là mt đơn v Tư vn đu tư đnh cư M EB-5 uy tín hàng đu ti Vit Nam có t l h sơ thành công là 100%, HVG chia s: “Nhng d án EB-5 mà các nhà đu tư la chn phi đm bo: Ch đu tư là thương hiu uy tín hàng đu  M, d án nm trong vùng trng đim ca Chính ph M, có tài sn c đnh hin hu, hot đng li nhun hiu qu và công vic thng dư sn sàng… đ đáp ng được hai mc tiêu quan trng là Th Xanh và Bo toàn vn an toàn”.
Các cơ hi khác cho các nhà đu tư EB-5
Ngoài cơ hi có th xanh M mà chương trình EB-5 đã m ra cho nhiu nhà đu tư Vit, các chuyên gia còn bày t quan đim: đng tin thông minh là đng tin đu tư vào M. Lý do là ti M, các nhà đu tư EB-5 có th tìm thy nhiu cơ hi kinh doanh và phát trin vi s bo v và hu thun vng vàng. Mà vi dòng chuyn đng không ngng ca nn kinh tế M như hin nay, các ch doanh nghip Vit có tha kh năng, cơ hi và v thế phát trin  mt th trường đy năng đngnhư M.
 
Vì vy, đnh cư bng con đường đu tư M EB-5 vn đang là mt phương thc có li thế ni bt đem li nhiu li ích và hn chế thp nht ri ro cho các nhà đu tư. Chưa k, sau 5 năm, s vn đu tư ban đu s nhanh chóng được hoàn v cho ch nhân và đó cũng là thi đim c gia đình nhà đu tư chính thc tr thành nhng công dân nước M, kinh doanh gia đình trên đà thun li, con cái hc hành thành công,cuc sng môi trường tt đp… Vn c đôi đường, âu cũng là mt nước c hay!
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...