Loading...

Nhà đầu tư EB-5 cần một giải pháp di trú toàn diện.

#1

on 16.04.17 14:19

avatar

huuthuan1991

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Hai năm tr li đây, chương trình EB-5 đu tư đnh cư M ngày càng được gii nhà giàu quan tâm hơn. Gn đây, th trường tư vn đu tư EB-5 li càng tr nên sôi đng khi có thông tin chính ph M s chp thun d lut tăng mc phí đu tư vào ngày 28/4 ti.
Trước đây, nếu mun nhp tch vào mt quc gia không phi nơi mình sinh ra chúng ta phi đáp ng hàng lot các điu kin phc tp thì trong vài năm tr li đây cơ hi đnh cư không còn là quá khó khăn khi bn ch cn chn được mt chương trình đu tư đnh cư phù hp vi mình. Người được chp nhn đnh cư theo hình thc đu tư s được hưởng rt nhiu li ích ln khác như đnh cư cùng c gia đình, nhn quyn li như mt thường trú nhân hay mt công dân ti nước đó như Anh, Úc, M… Con cái có cơ hi hc tp trong môi trường phát trin vi mc chi phí có li hơn nhiu so vi vic đu tư cho con đi du hc như t trước đến nay.
Chương trình đu tư EB-5 đ nhn được th xanh ti M được nhiu nhà đu tư quan tâm vì tính đa dng v d án và t l thành công được xem là cao nht hin nay. Vi hình thc đu tư gián tiếp 500.000 USD hoc 1 triu USD vào các d án ti M và được hoàn li sau 5 năm., mi sut đu tư phi to ra được ti thiu 10 vic làm cho người lao đng M. Đi li, nhà đu tư s được cp th xanh đnh cư cho c gia đình.
Nhà đu tư EB-5 cn mt gii pháp di trú toàn din
Nhng năm gn đây, khá nhiu người trong gii nhà giàu Vit đã nhp quc tch M thành công thông qua chương trình đu tư đnh cư EB-5 này. Th trường này càng sôi đng khi thông tin chính ph M s có d lut tăng mc phí đu tư ti thiu lên khong 1triu USD đến 1,3 triu USD vào ngày 28/4/2017 sp ti.
Ti Vit Nam hin nay, có khá nhiu công ty tư vn v đu tư đnh cư EB-5 và mi công ty có mt thế mnh khác nhau. Tuy nhiên, khách hàng cn phi sáng sut khi “chn mt gi vàng” vì đây là c mt quá trình lâu dài và mt quy trình x lý h sơ phc tp. Bên cnh đó, ngoài vic đu tư mt khon tin không nh, nhà đu tư còn phi lo lng cho vic đnh cư sau này khi đã nhn được th xanh, nhng vn đ v an cư ca gia đình, hc tp ca con cái, công vic kinh doanh ti mt th trường mi và rt rt nhiu các khon khác. Và vic tìm kiếm mt công ty có th cung cp cho mình gói dch v di trú toàn din trên mi mt là mt điu cn thiết và đáng quan tâm ca các nhà đu tư hin nay.
Harvey Law Group ( HVG), công ty hot đng trong lĩnh vc Đu tư & Đnh cư vi s hp tác ca các hãng lut uy tín, các nhà phát trin d án và chuyên gia tư vn Di trú hàng đu ti M, Úc, Canada & Châu Âu, là mt công ty uy tín trong lĩnh vc đu tư quc tế mà bn có th hoàn toàn tin tưởng đ cùng đng hành trên bước đường đu tư và đnh cư ti đt nước mà bn mong mun.
Vi mc đích mang li mt gii pháp đu tư đnh cư xuyên sut dành cho khách hàng ca mình ti đt nước mà h sp đến, sinh sng và làm vic, HVG được đánh giá cao bi là đơn v tiên phong ti Vit Nam cung cp gii pháp Đu tư đnh cư toàn din được thiết kế hp lý cho tng khách hàng t visa đnh cư, lp kế hoch thuế, h tr an cư và giúp nhà đu tư phát trin kinh doanh sau đnh cư.
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...