Ý tưởng chung về thiết kế villa bãi Khem của Sun Group tại dự án Kem Beach Resort: