Ngoài băng vệ sinh bạn cần lưu ý một số điều quan trọng.