Chi tham gia diễn đàn được lâu roài, giờ được Thăng chức thành Thiên sứ lun mà chưa bao giờ cho mọi người biết mặt trong khi mem mới thì ra mắt ầm ầm, thấy ái ngoại qa' nên giờ mới lộ nguyên hình, hjhj