Loading...

Tìm thấy 1 mục

Dân IT điểm danh

Có nhiều khi gục đầu bên #KeyBoard
Anh vô tình nhấn #Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng #Open
Mở cửa trái tim và #Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài #Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt #FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về #Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một #Tab
Anh bàng hoàng quay xe #BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể #Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng #Alt
Cứ #Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay #Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận #Cancel
Anh biết anh chỉ là #Hacker nghèo
Còn hắn có @ và #Esc
Em thích hắn làm lòng anh #Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực #PageDown

Loading...