tuổi trẻ 24h Bạn mong muốn trở thành cộng tác viên của Báo Tuổi Trẻ Việt Nam (tuoitre24h.vn) - Vui lòng liên hệ: 0968 929 015
Hôm nay: 19.05.19 20:30

Xem lý lịch của bondlonton

1 to 10 on 39 friends

  1. Ana Pham
  2. Bi Khờ
  3. Chuchau
    Status Status : Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.
    Nhóm: Thành viên ảo, Thành viên Hòa Đồng, Thành viên Lòng Cốt, Thành viên Năng Nổ, Thành viên nhút nhát, Thành viên Ưu Tú
    Rank: Thành viên Lòng Cốt
  4. Gấu Bụng Bự
  5. Gấu Trúc
  6. Giang Huy
  7. Giang Luna
    Status Status : Đời không cho ta cái mà ta muốn - vì thế ta phải tự tạo ra thứ mình cần
    Nhóm: Thành viên ảo, Thành viên Hòa Đồng, Thành viên Năng Nổ, Thành viên nhút nhát
    Rank: Thành viên Năng Nổ
  8. Hoa Hồng Đen
  9. Hoàn Lovelove
  10. Hoang Thang
bondlonton
bondlonton

Rank: Thành viên Lòng Cốt
Thành viên Lòng Cốt
bondlonton friends