Hôm nay: 18.07.19 4:55

Xem lý lịch của bondlonton

1 to 10 on 39 friends

 1. Ana Pham
 2. Bi Khờ
 3. Chuchau
  Status Status : Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.
  Nhóm: Thành viên ảo, Thành viên Hòa Đồng, Thành viên Lòng Cốt, Thành viên Năng Nổ, Thành viên nhút nhát, Thành viên Ưu Tú
  Rank: Thành viên Lòng Cốt
 4. Gấu Bụng Bự
 5. Gấu Trúc
 6. Giang Huy
 7. Giang Luna
  Status Status : Đời không cho ta cái mà ta muốn - vì thế ta phải tự tạo ra thứ mình cần
  Nhóm: Thành viên ảo, Thành viên Hòa Đồng, Thành viên Năng Nổ, Thành viên nhút nhát
  Rank: Thành viên Năng Nổ
 8. Hoa Hồng Đen
 9. Hoàn Lovelove
 10. Hoang Thang
bondlonton
bondlonton

Rank: Thành viên Lòng Cốt
Thành viên Lòng Cốt
bondlonton friends