Tôi thật sự sắp phát điên rồi. Bạn có bao giờ chịu cái cảnh một khi nhìn vào tấm gương và bạn thật sự ghét cái khuôn mặt xuất hiện trong đó không?