Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Khoa học xã hội FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Khoa học xã hội FfWzt02Bạn đang ở chuyên mục: Khoa học xã hội

Khoa học xã hội 

Chủ đềLượt xemBài mới gửi

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Sample IELTS Writing Task 2: Cultural Traditions

 

  IELTS Lingo 29.11.21 10:13 0

62Khoa học xã hội Unname1029.11.21 10:13
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Từ vựng và bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Topic Headphone

 

  IELTS Lingo 26.11.21 9:47 0

145Khoa học xã hội Unname1026.11.21 9:47
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Tổng hợp các cụm từ "nâng cao" trong IELTS Writing (band 7+)

 

  IELTS Lingo 26.11.21 9:04 0

54Khoa học xã hội Unname1026.11.21 9:04
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Tổng hợp từ vựng và bài Writing (band 6+) - Chủ đề Transpotation

 

  IELTS Lingo 25.11.21 10:17 0

69Khoa học xã hội Unname1025.11.21 10:17
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Từ vựng và bài mẫu IELTS Speaking Part 2,3: Topic Old Objects

 

  IELTS Lingo 25.11.21 9:50 0

52Khoa học xã hội Unname1025.11.21 9:50
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Cách viết câu đơn, câu ghép, câu phức trong IELTS Writing

 

  IELTS Lingo 24.11.21 9:38 0

92Khoa học xã hội Unname1024.11.21 9:38
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Kinh nghiệm sương máu khi làm 5 dạng bài khó nhất IELTS Reading

 

  IELTS Lingo 23.11.21 10:15 0

68Khoa học xã hội Unname1023.11.21 10:15
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: IELTS Example Speaking Task 2 - Describe an important event

 

  IELTS Lingo 22.11.21 21:35 0

69Khoa học xã hội Unname1022.11.21 21:35
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Cách nhận biết và sử dụng các từ loại trong Tiếng Anh

 

  IELTS Lingo 21.11.21 14:24 0

75Khoa học xã hội Unname1021.11.21 14:24
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: IELTS SPEAKING: Từ vựng và bài mẫu chủ đề RELATIONSHIP band 7.0+

 

  IELTS Lingo 21.11.21 13:37 0

67Khoa học xã hội Unname1021.11.21 13:37
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Tổng hợp kiến thức cực hay về chủ đề GLOBALIZATION IELTS WRITING band 6+

 

  IELTS Lingo 18.11.21 13:34 0

66Khoa học xã hội Unname1018.11.21 13:34
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: 7 cách nâng Band IELTS Listening hiệu quả

 

  IELTS Lingo 18.11.21 12:57 0

116Khoa học xã hội Unname1018.11.21 12:57
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Cách mở bài Introduction cho mọi dạng đề trong IELTS Speaking part 2

 

  IELTS Lingo 17.11.21 9:38 0

142Khoa học xã hội Unname1017.11.21 9:38
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Cách viết thư yêu cầu trong IELTS General Writing Task 1

 

  IELTS Lingo 09.11.21 13:22 0

139Khoa học xã hội Unname1009.11.21 13:22
IELTS Lingo Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc từ 01/9/2021

 

  Knalaw 16.08.21 9:22 0

292Khoa học xã hội Unname1016.08.21 9:22
Knalaw Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới 

Khoa học xã hội: Chứng nhận bảo hiểm điện tử là gì?

 

  Knalaw 12.08.21 19:26 0

82Khoa học xã hội Unname1012.08.21 19:26
Knalaw Xem bài viết sau cùng

Phân quyền

   
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết