Có chuyện này muốn anh chị em Teenvi tư vấn giúp tình hình là mình có chơi với mấy thằng bạn thật ra bọn nó chơi với nhau đc 1, 2 năm rồi mãi sau mình mới tham gia nhóm này.