Hãy đọc hết câu chuyện, và trả lời với bản thân mình câu hỏi: Nếu là bạn, bạn có dám hành động như cô gái này không?