Sau khi được chiêu đãi bản phim rút gọn, nhiều nhà báo đã không khỏi giật mình với những thay đổi trong phiên bản “Thần điêu đại hiệp 2014”.