Ra đời vào năm 1959, “Thần điêu đại hiệp” của nhà văn Kim Dung đã trải qua 55 năm gắn bó cùng độc giả Trung Quốc cũng như đông đảo công chúng ở nhiều quốc gia.