Một ông bố dậy con trai : Thông minh và giữ chữ tín là then chốt của thành công con ạ.